Gizlilik Politikası

1. KULLANICIYA YÖNELİK BİLGİLER

Veri Sorumlusu olarak Biosphere Responsible Tourism.SL, 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik (RGPD) ve 5 Aralık 2018 tarihli O.L. 3/2018 sayılı veri koruma ve dijital hakların garantisi (LOPDGDD) hükümlerine uygun olarak, verilerinizi bu Gizlilik Politikasında yansıttığımız şekilde ele alacağımızı size bildirir.

Bu Gizlilik Politikasında, kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve neden topladığımızı, onunla ne yaptığımızı, kimlerle paylaştığımızı, nasıl koruduğumuzu ve kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili seçimlerinizi açıklıyoruz.

Bu Politika, hizmetlerin sağlanması için şirket tarafından toplanan kişisel verilerinizin işlenmesi için geçerlidir. Bu Politikadaki önlemleri kabul ederseniz, kişisel verilerinizi bu Politikada tanımlandığı şekilde işlememize izin vermiş olursunuz.

2. SORUMLU KİŞİNİN İLETİŞİM/KİMLİĞİ

İşletmenin adı: Biosphere Responsible Tourism.SL
CIF: B76584770
Adres:Calle la Rosa 1 Santa cruz de Tenerife

3. VERİ İŞLEMEDE UYGULANAN TEMEL İLKELER/İLKELER

Verilerinizi güvenlik ve şeffaflık ile ele almayı da içeren hizmetlerimizi her zaman en yüksek kalitede sunmayı taahhüt ettik. Prensiplerimiz:

 • Yasallık: Kişisel Verilerinizi yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar için toplayacağız.
 • Veri minimizasyonu: Kişisel Verilerin toplanmasını, toplandığı amaçlar için kesinlikle ilgili ve gerekli olan şeylerle sınırlandırıyoruz.
 • Amaç Sınırlaması: Kişisel verilerinizi sadece belirtilen amaçlar için ve sadece sizin istekleriniz doğrultusunda toplayacağız.
 • Doğruluk: Kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutacağız.
 • Veri Güvenliği: Yetkisiz ifşa veya erişim, kazara veya yasa dışı imha veya kazara kayıp veya değişiklik ve diğer herhangi bir yasa dışı işleme şekli gibi verilerinizin zarar görmemesini sağlamak için risklerle orantılı uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygularız.
 • Erişim ve Düzeltme: Uygun gördüğünüzde verilerinize erişmeniz veya bunları düzeltmeniz için gerekli araçlara sahibiz.
 • Saklama: Kişisel verilerinizi yasal ve uygun bir şekilde ve yalnızca toplandığı amaçlar için gerekli olduğu sürece saklarız.
 • Uluslararası transferler: Verilerinizin istisnai bir şekilde AB/AEA dışına aktarılması gerekiyorsa, yeterince korunacaktır.
 • Üçüncü taraflar: Kişisel verilere erişim ve üçüncü taraflara aktarım, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ve uygun sözleşme önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Doğrudan Pazarlama ve Çerezler: Geçerli reklam ve çerez mevzuatına uymaktayız.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ/KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Talep edilebilecek ve işlenebilecek veri türleri şunlardır:

 • Verileri tanımlama.

Ayrıca, çerez politikasında açıklandığı gibi web sitemizi ziyaretinizle ilgili verileri otomatik olarak toplarız.

Kişisel Verilerinizi talep ettiğimizde, hangi Kişisel Verileri topladığımızı ve hangi amaçla kullandığımızı size açıkça bildireceğiz. Genel olarak, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işleriz:

 • Bilgi, hizmet, ürün, alakalı bilgi ve endüstriye yönelik haberler sunmak.
 • İletişim bilgileri göndermek.

5. MEŞRUİYET

Yürürlükteki veri koruma düzenlemeleri uyarınca, kişisel verileriniz aşağıdaki koşullar dahilinde işlenebilir:

 • İşleme amaçları için bize onay verdiniz. Elbette onayınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 • Yasal gereksinim.
 • Zira, bültenimize abone olarak veya bir müşteri olarak statüleriyle ticari bilgi göndermek gibi gizlilik haklarıyla zayıflatılmayan meşru bir menfaat bulunmaktadır.
 • Sizinle aramızdaki sözleşmeye dayalı bir ilişki yoluyla herhangi bir hizmetimizin sağlanması için gerekli olduğundan dolayı.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İLETİLMESİ/KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Veriler, Veri İşleyenler olarak talep edilen çeşitli hizmetlerin sağlanması için Biosphere Responsible Tourism S.L. ile bağlantısı bulunan şirketlere aktarılabilir. Şirket yasal zorunluluk dışında herhangi bir devir işlemi gerçekleştirmeyecektir.

7. HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi hususuyla bağlantılı olarak, dilediğiniz zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinize ve GDPR Madde 15.1 içerisinde belirtilen diğer bilgilere erişim.
 • GDPR Madde 16 uyarınca yanlış veya eksik olan kişisel verilerinizi düzeltme.
 • Kişisel verilerinizi GDPR Madde 17'ye uygun olarak silme.
 • Kişisel verilerinizin GDPR madde 18 uyarınca işlenmesini sınırlama..
 • Verilerinizin GDPR Madde 20 uyarınca taşınabilirliğini talep etme.

Şayet belirli bir amaç için rıza gösterdiyseniz, geri çekmeden evvel rızaya dayalı işlemenin yasallığına halel getirmeyecek şekilde, herhangi bir zamanda gösterilen rızayı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Bu hakları, aşağıdaki adreslere mektup yoluyla gerekçeli ve akredite bir bilgilendirme yazısı göndererek kullanabilirsiniz:

Biosphere Responsible Tourism

C/ La Rosa, 1,1

38002 S/C de Tenerife

NIF: G81709842

İşlemenin yürürlükteki düzenlemelere uymadığını düşünüyorsanız, (www.aepd.es) yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

8. YASAL BİLGİLENDİRME

Bu Politika tamamlayıcısının gereklilikleri, her durumda amir hüküm olacak geçerli veri koruma yasası kapsamında mevcut olan diğer gereklilikleri tamamlamakta ve bunların yerini almayacaktır.

Bu Politika periyodik denetlemeye tabidir ve Şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu durum vuku bulduğunda, herhangi bir değişikliği size bildireceğiz ve Politikamızın en son sürümünü yeniden okumanızı ve kabul ettiğinizi onaylamanızı talep edeceğiz.